Choujin Locke (Locke The Superman) ล็อค อมตะ Cartoon PDF

ล็อค อมตะ PDF


Choujin Locke (Locke The Superman) ล็อค อมตะ Locke มีพลังจิต (เป็น Esper) และไม่มีวันแก่เฒ่า เค้าจึงเป็นคนที่เห็นประวัติศาสตร์จักรวาล ในยุคบุกเบิกอวกาศเป็นเวลาพันกว่าปี ตัวล็อค เองแม้จะมีพลังจิต แต่ก็ไม่ได้เป็นอมตะ ถูกฆ่าได้ และก็ไม่ได้มีอายุขัยยืนยาวจนถึงอนันต์ แต่อาศัยการย้อนกลับของอายุเป็นช่วงๆ เพื่อยืดอายุและจะสูญเสียความทรงจำไปในแต่ละช่วง ดังนั้นหลายๆครั้ง ล็อคเองจึงตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจเสียเองDownload Choujin Locke (Locke The Superman) ล็อค อมตะ Cartoon PDFDOWNLOAD ล็อค อมตะ PDF


สำรอง Mega


สำรอง Mediafire


Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now