Mushoku Tensei เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ เล่ม 1-8 Cartoon PDF

เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ PDF


Mushoku Tensei เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ หนุ่มว่างงานอายุ 34 ปีที่เกาะพ่อแม่กินไปวัน ๆ เมื่อพ่อแม่จากไป พี่น้องก็ทนไม่ไหวไล่ตะเพิดเขาออกจากบ้าน ขณะกำลังสิ้นหวังและนึกเสียใจ เขาก็ถูกรถบรรทุกชนตาย... ทว่าเมื่อลืมตาตื่นขึ้นอีกครั้ง ก็พบว่าตัวเองเกิดใหม่ในโลกต่างมิติแห่งดาบและเวทมนตร์ !? แม้ช่วงแรกจะรู้สึกสับสน แต่เขาก็ตัดสินใจใช้ความรู้และประสบการณ์ที่หลงเหลือจากชาติที่แล้ว...เพื่อเริ่มชีวิตใหม่ให้เป็นผู้เป็นคน !Download Mushoku Tensei เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ เล่ม 1-8 Cartoon PDFDOWNLOAD เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ PDF


สำรอง Mega


สำรอง Mediafire


Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now